No front page content has been created yet.

Thông báo
13/08/2014

Hằng năm Trường Đại học Hoa Sen  ban hành “Kế hoạch biểu đồ tuần” của công tác đào tạo, quy định thời gian biểu các tuần học, kiểm tra, thi cuối học kỳ, nghỉ lễ-tết, bảo vệ thực tập, v.v…

Thông tin - Sự kiện
CỘNG ĐỒNG HOA SEN
facebook gplus twitter youtube