No front page content has been created yet.

Thông báo
Thông tin - Sự kiện
24/03/2015

Theo đề án tự chủ tuyển sinh của trường Đại học Hoa Sen được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận ngày 13/2 /2015, Trường Đại học Hoa Sen thông báo việc tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2015 như sau:

CỘNG ĐỒNG HOA SEN
facebook gplus twitter youtube