No front page content has been created yet.

Thông báo
Thông tin - Sự kiện
18/11/2015

Đóng sách như thế nào? Thử đóng sách ra sao??? Những câu hỏi đó đã được giải đáp cụ thể và sinh động trong workshop: Stitch &Bind – Kỹ thuật đóng sách Nhật Bản, do Khoa Đào tạo chuyên nghiệp tổ chức cuối tuần qua.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN
facebook gplus twitter youtube